Prisijungti!

Apie mus

"autobusas

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas

Laimutė Špokienė

direktorė

II vadybinė kategorija

aukštasis

Violeta Valintėlienė

pavaduotoja ugdymui

vyresnioji auklėtoja

aukštasis

Rita Čiūdarienė

auklėtoja

auklėtoja

spec. vidurinis

Ona Drevinskienė

priešmok. ugdymo ped.

priešmokyklinio ugdymo pedagogė - metodininkė

aukštasis

Sandra Einorienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

spec. vidurinis

Dalia Gurklienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis

Aušra Pliekaitienė priešmok. ugdymo ped. priešmokyklinio ugdymo pedagogė - metodininkė aukštasis
Sandra Skadinienė auklėtoja auklėtoja aukštesnysis

Rima Karaliūnienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis

Jolanta Križokienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

spec. vidurinis

Vita Šlevienė

auklėtoja

auklėtoja

aukštesnysis

Alina Mitrochinienė meninio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja aukštasis
Ilona Čingienė auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis

Danguolė Šeškienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

aukštasis

Rasa Šoblinskienė

auklėtoja

vyresnioji auklėtoja

spec. vidurinis

Sandra Žekonytė

auklėtoja

auklėtoja

spec. vidurinis

Monika Drevinskienė

auklėtoja

auklėtoja

aukštasis

Kristina Duderienė

logopedė

specialioji pedagogė

aukštasis

Irena Ratkevičienė
auklėtoja auklėtoja spec. vidurinis
Vita Mikoliūnienė auklėtoja vyresnioji auklėtoja aukštasis
Aušrinė Samulionytė auklėtoja auklėtoja

aukštasis