Prisijungti!

Veikla

Vaikai skaito

Vidutinis darbo užmokestis 2017 IV ketvirčio

Vadovai (direktorius, skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 906
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 748
Auklėtojas metodininkas 713
Vyresnysis auklėtojas 650
Auklėtojas 567
Kiti pedagoginiai darbuotojai (meninio ugdymo mokytojas, logopedas) 568
Auklėtojo padėjėjas 400
Kiti specialistai (direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir kitas personalas) 525
Buhalteris 718
Darbininkas 380