Prisijungti!

Veikla

Vaikai skaito

 

 

Mitybos įpročiai darželyje ir namuose skaitykite čia!

 

 

 

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLAČIOJO AUDITO IŠVADOS

Įvertintos šešios įstaigos veiklos sritys ir išskirtos:

  SRITIS ĮVERTIS
balais procentais
AUKŠČIAUSIOS VERTĖS 1. Etosas 3,47 86,75 %
ŽEMIAUSIOS VERTĖS 3.Vaiko ugdymo(si) pasiekimai 3,29 82,25%

Įvertinti šešių veiklos sričių pagrindiniai rodikliai ir išskirti:

  PAGRINDINIAI RODIKLIAI ĮVERTIS
balais procentais

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

6.3. Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas

2.2.Mokyklos įvaizdis

5.2. Materialinė aplinka

3,57

3,56

3.51

89,25 %

89%

87,75%

ŽEMIAUSIOS VERTĖS (3 rodikliai)

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas

6.4. Valdymo ir savivaldos dermė

3.2. Vaiko pasiekimų kokybė

3,28

3,3

3,31

82%

82,5%

82,75 %

 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo grupė šiuo metu atlieka „giluminį“ „VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMAI“ vertinimą. Bus gilinamasi į:vaiko raidos ir pasiekimų vertinimą, vaiko daromos pažangos vertinimo sistemą, mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant, vaiko pasiekimų kokybę, vaiko daromą pažangą įvairiais amžiaus tarpsniais, vaiko pasiekimų kokybę priešmokykliniame amžiuje, specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažangą.

 Pranešame, kad lopšelis-darželis vykdo įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą. Įsivertinimą, kuris dalomas į „platųjį“ ir „giluminį“, vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta Veiklos kokybės įsivertinimo grupė.
    „Plačiuoju“ įsivertinimu analizuojamos visos įstaigos veiklos sritys (1. Etosas; 2. Vaiko ugdymas(is) ir mokymas(is); 3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai; 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai; 5. Ištekliai; 6. Įstaigos valdymas). Kiekvienoje srityje yra išskirti pagalbiniai rodikliai, kurie vertinami keturiais lygmenimis: 4 – labai gerai (vyrauja pasiekimai), 3 – gerai (pasiekimų daugiau nei trūkumų), 2 – patenkinamai (yra trūkumų), 1 – nepatenkinamai (vyrauja trūkumai).
     Atlikusi „platųjį įsivertinimą“ Veiklos kokybės įsivertinimo grupė išanalizavusi gautus duomenis, sprendžia, kuri sritis bus analizuojama „giluminiu“ būdu, t. y. atliekant platesnį tyrimą. Išsamiam tyrimo įvertinimui naudojami metodai: dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos, interviu.
     Siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.
Veiklos kokybės įsivertinimo grupė kuria klausimyną, taiko įvairius instrumentus tyrimui atlikti, apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia darželio, mokytojų taryboms, administracijai. Įsivertinimo apibendrinti duomenys, išvados naudojamos įstaigos veiklai tobulinti, priemones įtraukiant į Veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo planus.
     Kviečiu būti aktyviais įsivertinimo proceso dalyviais ir teikti informaciją bei nuomones įvairiais veiklos klausimais.

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.